Các bước tự thay lõi lọc nước thô số 1, 2, 3 tại nhà

Các lõi lọc thô ( lọc chặn) được lắp đặt đầu nguồn nước vào, lõi số 1, 2, 3 tiếp xúc và lọc các loại bụi bẩn thô có kích thước từ khoảng từ 1 – 5 micromet (mắt thường có thể nhìn thấy được) nên thời gian thay lõi cũng vì thế mà sẽ… [Read more]