Thay lõi máy lọc nước

Dịch vụ Thay lõi lọc nước tại nhà đối với máy hộ gia đình 10 – 15 lít/giờ thì thời gian thay thế lõi lọc trung bình như sau : Lõi lọc số 01 (PPE): khoảng 03 – 06 tháng. Trong môi trường nước máy thì nó có  tuổi thọ đạt ~ 04 tháng, còn trong môi… [Read more]