Những cách nhận giúp biết màng lọc RO chính hãng DOW FILMTEC.

Xin chào Máy Lọc Nước Hà Nội! Hiện nay tôi đang có nhu cầu thay thế cái màng R.O nhà tôi dùng cho máy lọc nước gia đình, công suất từ 10l/h. Tôi có tham khảo nhiều nhưng thấy rất nhiều loại quá , hãng nào cũng bảo là màng R.O của Mỹ chính hiệu…. [Read more]