Nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm nặng ở Việt Nam

Nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm nặng ở VN Theo PGS.TS. Lê Kế Sơn, Phó Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết nước dưới đất là một thành phần quan trọng của tài nguyên nước, là nguồn cung cấp nước vô cùng quan trọng cho sinh hoạt,… [Read more]